Αντιδήμαρχοι

Κοτσανάς Ανδρέας  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Κωστογιάννης Νικόλαος  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρακώστας Κωνσταντίνος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Σιαμαντάς Γεώργιος  Αντιδήμαρχος Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Φράγκος Αντώνιος Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος Δημοτική Ενότητα Πυλλήνης