Αντιδήμαρχοι

Κοτσανάς Ανδρέας  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος

Κοτρωνιάς Θωμάς  Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών

Καρακώστας Κωνσταντίνος  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

Ράπτης Ιωάννης  Αντιδήμαρχος Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Σύψας Ιωάννης  Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

Πολονύφης Αντώνιος  Δημοτική Ενότητα Χαλκείας