Ζιαμπάρα Μαρία

Βιογραφικό σημείωμα:
Εκαιδευτικός. Γεννήθηκε το 1969. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων. Εργάζεται σε φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης. Από το 2002 έως το 2010 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Πυλήνης, Αντιδήμαρχος (2005-2006), Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου (2006-2008) και μέλος του ΔΣ του Πνευματικού Κέντρου (2002-2010) υπεύθυνη των πολιτιστικών προγραμμάτων του Δήμου. Διετέλεσε Γενική Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας και της Εταιρίας Ναυπακτιακών Μελετών.

Αρμοδιότητες
Όλα τα θέματα αρμοδιότητας της Τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, όπως:
1. Μελέτη, εκτέλεση, συντήρηση τεχνικών έργων.
2. Θέματα μετακίνησης και ασφαλούς κυκλοφορίας δημοτών και οχημάτων.
3. Έλεγχος εγκαταστάσεων και έκδοση οικοδομικών αδειών.
4. Πολεοδομικός σχεδιασμός και έλεγχος κατασκευών.
Και από τις αρμοδιότητες της διεύθυνσης κοινωνικής αλληλεγγύης και κοινωνικών υποθέσεων τα θέματα Προβολής και Τουρισμού.