Εντεταλμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι

Μουχτούρης Ηρακλής Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Πυλλήνης: την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.
Κούκουνας Αθανάσιος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Πλατάνου: την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων
Καραδήμας  Χαράλαμπος Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος με αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Αντιρρίου: την παρακολούθηση και  την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται, το Ληξιαρχείο, το Δημοτολόγιο, το ΚΕΠ, την αλληλογραφία, το προσωπικό της Δ.Ε., τα καύσιμα, τα ανταλλακτικά, τα κτίρια και την συλλογή των απορριμμάτων.