Οικονομική Επιτροπή

ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Γκίζας Βασίλειος
 2. Κοτρωνιάς Θωμάς
 3. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης
 4. Παπαβασιλείου Σωκράτης
 5. Δημητρόπουλος Νικόλαος
 6. Μουχτούρης Ηρακλής
 7. Τσουκαλάς Κων/νος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

 1. Σιμάκης Γεώργιος
 2. Σκαρλάτος Γρηγόριος
 3. Καραδήμας Χαράλαμπος
 4. Τραχύλης Σπυρίδων