Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Κοτρωνιάς Θωμάς Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.