Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Σιμάκης Γεώργιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.