Κονίδας Παναγιώτης

Υπάλληλος Τμήματος  Συγκοινωνιών Ναυπάκτου. Δημοτικός Σύμβουλος.