Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης

Έχοντας υπόψη την παρ.4 του άρθρου 61 του Ν.3852/2010 ο Δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Γούλας Γεώργιος 2011

Ζιαμπάρα Μαρία 2011

Γούλας Γεώργιος 2012

Δούρος Παναγιώτης 2013

Γούλας Γεώργιος 2013

Γούλας Γεώργιος 2014

Γούλας Γεώργιος 2015

Γούλας Γεώργιος 2016

Γούλας Γεώργιος 2017

Γούλας Γεώργιος 2018

Γούλας Γεώργιος 2019

Σύψας Ιωάννης 2016

Σύψας Ιωάννης 2017

Σύψας Ιωάννης 2018

Σύψας Ιωάννης 2019

Κοτρωνιάς Θωμάς 2017

Κοτρωνιάς Θωμάς 2018

Κοτρωνιάς Θωμάς 2019

Παπαϊωαννίδης Ιωάννης 2019

Γκίζας Βασίλειος 2019

Παπαβασιλείου Σωκράτης 2019

Καραδήμας Χαράλαμπος 2019

Μουχτούρης Ηρακλής 2019

Κιούσης Αθανάσιος 2019

Χοχτούλας Ζαχαρίας 2019

Σιμάκης Γεώργιος 2019

Σιμάκης Γεώργιος 2020

Τσουκαλάς Κωνσταντίνος 2019

Τραχύλης Σπυρίδων 2019

Ζορμπάς Κωνσταντίνος 2019