Σύλλογος ΑμεΑ Αλκυόνη

Ο Σύλλογος ΑΛΚΥΟΝΗ, είναι φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ειδικώς αναγνωρισμένο, (Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας) ενταγμένο στο Εθνικό Μητρώο Εθελοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.
Εξειδικεύεται και δραστηριοποιείται στο χώρο των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες από τον Ιούλιο του 2003, στην πόλη της Ναυπάκτου και στην ευρύτερη περιοχή, όπου στο χώρο αυτό δεν υπάρχει μέχρι σήμερα αντίστοιχη μέριμνα Α.Μ.Ε.Α. άλλου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα. Πρωτεργάτες στη δημιουργία του Συλλόγου είναι γονείς-κηδεμόνες ανθρώπων με αναπηρίες, που το μέλλον τους δυστυχώς είναι αβέβαιο, καθώς και πρόσωπα ή φορείς που ευαισθητοποιούνται σε παρόμοια κοινωνικά ζητήματα στην περιοχή.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Στον Σύλλογό μας παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Υγείας νεοκλασικό οίκημα στο κέντρο της πόλης, το οποίο και ανακαινίστηκε από το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», στο οποίο μεταφέρθηκε το γραφείο του Συλλόγου. Εκεί λειτουργούσε το Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης, Κατάρτισης και Υποστήριξης ΑμεΑ, ενώ σήμερα εκεί στεγάζεται και λειτουργεί η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης εννέα ενηλίκων ατόμων με νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες μέσω προγράμματος που διεκδίκησε και εκτελεί ο Σύλλογος από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Κέντρο Ημερήσιας Απασχόλησης, Κατάρτισης και Υποστήριξης ΑμεΑ

Το Κέντρο
Αποτελεί μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης πολλαπλών δράσεων. Ιδρύθηκε από το Σύλλογο μας και ξεκίνησε τη λειτουργία της το Φεβρουάριο του 2009. Ο στόχος της δομής αυτής είναι να διασφαλίσει για συγκεκριμένες ομάδες ΑμεΑ, τη συνέχεια στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και στην παροχή ίσων ευκαιριών κοινωνικής συμμετοχής και μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού τους προγράμματος.

Η αναγκαιότητα
Οι ανάγκες των ΑμεΑ μετά το τέλος των σχολικών κύκλων (σε ηλικία 22 ε¬τών), για θεραπευτική και εκπαιδευτική υποστήριξη εξακολουθούν να υπάρχουν. Πλέον όμως υπάρχουν εντονότερα και οι ανάγκες για κοινωνικοποίηση, επαγγελματική αποκατάσταση και αυτόνομη κατά το δυνατόν διαβίωση. Το «Κέντρο Απασχόλησης & Κατάρτισης» με τις «Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες» και τη «Λέσχη δραστηριοτήτων ΑμεΑ & φίλων», φιλοδοξεί να καλύπτει τις υπάρχουσες ανάγκες στην ευρύτερη περιοχή.

Εξυπηρετούμενοι
Οι υπηρεσίες του Κέντρου απευθύ¬νονται σε ενήλικες ανθρώπους, που πα¬ρουσιάζουν διαταραχές στο φάσμα της νοητικής καθυστέρησης, του αυτισμού και των κινητικών και αισθητηριακών δυσκολιών.

Εργαστήρια
Το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά εργαστήρια που περιλαμβάνουν τις έξης δραστηριότητες: κατασκευή κοσμημά¬των, μπομπονιέρων βαφτίσεων και γάμων, ψηφιδωτών και άλλων χειροτεχνη¬μάτων, μαγειρική, κεραμική, κηπουρική, χρήση υπολογιστή, μαθησιακό πρόγραμμα, θεατρικό παιχνίδι, μουσικοκινητική και αισθητικοκινητική άσκηση, οικιακή οικονομία, επισκέψεις και εκδηλώσεις στην κοινότητα (κυκλοφοριακή αγωγή, δημόσιες υπηρεσίες), εκδρομές, κ.λπ.

Στελέχωση / Εθελοντές
Η λειτουργία του Κέντρου στηρίζεται σε εξειδικευμένο προσωπικό με σύγχρονα πρότυπα οργάνωσης και στην πολύτιμη βοήθεια εθελοντών. Ο συντονισμός και η οργάνωση των υπηρεσιών γίνονται από δυο στελέχη, υπεύθυνα για το διοικητικό και επιστημονικό τομέα. Τα τμήματα διαθέτουν εκπαιδευτές και τεχνίτες, που εποπτεύ¬ουν και καθοδηγούν τις δραστηριότητες. Επιπλέον ειδικοί (Παιδοψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός λειτουργός, Λογοθεραπευτής, Φυσικοθεραπευτής, Ειδικός παιδαγωγός, κ.ά.), είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες, είτε ως εθελοντές στηρίζουν τη λειτουργία του Κέντρου. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στην πολύτιμη βοήθεια των εθελοντών ανεξαρτήτως ειδικότητας, που στηρίζουν, ενθαρρύνουν και συμμετέχουν ενεργά στα προγράμματα του Κέντρου.

Υποστηρικτικές υπηρεσίες
Επιμορφωτικές δράσεις: Το προσωπικό και οι εθελοντές συμμετέχουν σε επιμορφωτικές συναντήσεις με ειδικούς επιστήμονες και σε εκπαιδευτικές επισκέψεις σε αντίστοιχους φορείς.

Στήριξη οικογένειας: Οι οικογένειες των απασχολουμένων συμμετέχουν σε ομάδες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης. Ενημερώνονται και καθοδηγούνται να οργανώσουν κατάλληλα το χώρο διαβίωσης και να συμμετέχουν στην εκπαίδευση του παιδιού τους ενεργά.

Ευαισθητοποίηση κοινής γνώμης: Το Κέντρο στα πλαίσια του γενικότερου σχεδιασμού του συλλόγου «Αλκυόνη» συμμετέχει σε δράσεις και εκδηλώσεις για την εξάλειψη του στίγματος της αναπηρίας, την ενημέρωση της κοινωνίας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Μετακίνηση
Ο Σύλλογος Αλκυόνη διαθέτει λεωφορείο με ειδική προσαρμογή για αναπηρικό αμαξίδιο, για την μετακίνηση των απασχολουμένων του Κέντρου και των μελών της Λέσχης Δραστηριοτήτων.

Η πορεία του Κέντρου
Το Κέντρο στον πρώτο χρόνο της ύπαρξής του, οργανώθηκε, στελεχώθηκε και λειτουργεί υποδειγματικά. Το αποτέλεσμα είναι έκδηλο στα πρόσωπα των απασχολούμενων ΑμεΑ, στην ικανοποίηση των οικογενειών τους, καθώς και στο κλίμα εξαιρετικής συνεργασίας και συνύπαρξης εργαζομένων, εθελοντών και απασχολούμενων. Φιλοδοξούμε με τη βοήθεια των συμπολιτών μας και γενικά των συνανθρώπων μας, που μας προσφέρεται ήδη συγκινητικά, να εμπλουτίσουμε και να εξελίξουμε τις δράσεις του Κέντρου.

Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης

Ο Σύλλογος λειτουργεί Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για 9 άτομα με Αναπηρία που χαρακτηρίζονται από Νοητική Υστέρηση και συνοδές αναπηρίες και ως σκοπό έχει να εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά το φυσικό περιβάλλον της κοινωνίας.

Στην δομή πραγματοποιείται ένα πρόγραμμα προσαρμογής για την ένταξη των 9 διαμενόντων με τη βοήθεια σταθερών προσώπων που τους φροντίζουν, ώστε να επιτευχθεί ανάπτυξη δεσμών αγάπης, σεβασμού και να δημιουργηθεί ομαδικό κλίμα. Επιδιώκοντας την ψυχοκοινωνική ένταξη των ωφελούμενων και να τους δοθεί η δυνατότητα να νιώθουν ότι βρίσκονται σε ένα οικογενειακό περιβάλλον. Καθώς επίσης την ελαχιστοποίηση του κινδύνου της μη ομαλής ένταξης κάποιου μέλους.

Η Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης παρέχει μεθοδευμένες και στοχευόμενες παρεμβάσεις στους διαμένοντες με σκοπό να βελτιώσουν την λειτουργικότητά τους, την ψυχοσυναισθηματική τους ωρίμανση και την κοινωνική τους ένταξη.

ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η προ-επαγγελματική εκπαίδευση υλοποιείται:
α) στα προστατευόμενα προ-επαγγελματικά εργαστήρια του Συλλόγου (κεραμική, υπολογιστές, κατασκευή κομπολογιού και μπιζού, θερμοκήπιο, οικιακή οικονομία, κηροπλαστική κ.α.)
β) στην κοινότητα με υποστήριξη

Τα προγράμματα έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν ενεργά την αποσυλοποίηση και την κοινωνικοποίηση των ενοίκων, μέσω προγραμμάτων διαπροσωπικών σχέσεων και επικοινωνίας, δημιουργικής απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων τους, συνοδείας σε εξόδους, εκδηλώσεις και εκδρομές.

Στις δομές του Κέντρου διαμένουν πρόσωπα ΑΜΕA, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις κατά μια έννοια, το προσωπικό έχει υποκαταστήσει την οικογένεια που έχουν στερηθεί. Η σταθερότητα των δεσμών των ενοίκων με τις οικογένειες τους ποικίλη και έτσι κάποια άτομα έχουν αδύνατους δεσμούς με το οικογενειακό περιβάλλον για διάφορους λόγους, ενώ άλλα διατηρούν πιο στενές και σταθερές σχέσεις με το οικογενειακό τους περιβάλλον.
Οι γονείς και η οικογένεια συμμετέχουν στη διαδικασία επανένταξης και αποκατάστασης αν χρειαστεί. Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου και ενισχύεται η συνεργασία των επαγγελματιών (ΑμεΑ) με την οικογένεια.