-Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες

  • Δημοτικής Ενότητας Αντιρρίου: Δημοτικό Κατάστημα Αντιρρίου, Τηλ. 26340 31200, Fax: 2634031889
  • Δημοτικής Ενότητας Αποδοτίας: Δημοτικό Κατάστημα Αποδοτίας, Τηλ. 26343 60500
  • Δημοτικής Ενότητας Πλατάνου: Δημοτικό Κατάστημα Πλατάνου, Τηλ. 26343 60600, Fax: 2634061227
  • Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης: Δημοτικό Κατάστημα Πυλλήνης, Τηλ. 26343 60700
  • Δημοτικής Ενότητας Χάλκειας: Δημοτικό Κατάστημα Χάλκειας, Χάνια Γαβρολίμνης, Τηλ. 26343 60810