-Γραφείο Δημάρχου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δημαρχείο Ναυπάκτου,
Ιλάρχου Τζαβέλα 37,
ΤΚ 30300
Ναύπακτος

Ισόγειο
Τηλ.: 26343 60102, 26343 60105
FAX: 2634360116