Γραφείο Δημάρχου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Δημαρχείο, Ιλ. Τζαβέλα 37, ΤΚ 30300 Ναύπακτος
Ισόγειο, Τηλ.: 26343 60102, 26343 60105 FAX: 2634360116