-Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, Ν.Π.Δ.Δ.

Ιδρύθηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 317/11-11-2003.

Έναρξη λειτουργίας με την αριθμ. 22416/2855/4-3-13 διαπιστωτική πράξη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης

Διοίκησης Πελοποννήσου και – Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.

Αρμοδιότητές του η Διοίκηση και διαχείριση στις Ζώνες Λιμένος Ναυπάκτου και Αντιρρίου

Ταχ.Δ/νση: Πάροδος Α.Κοζώνη

Τ.Κ.30300 Ναύπακτος

Email: limennafpakt@yahoo.gr

Πρόεδρος Δ.Λ.Τ. Ναυπάκτου: Φράγκος Αντώνιος : 26340 38547

Υπάλληλος Δ.Λ.Τ.: Mπισμπίκη Αγγελική, τηλέφωνο: 26340 38546

Υπάλληλος Δ.Λ.Τ.: Κουτσογιάννης Χρήτος, τηλέφωνο:26340 38545