Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Εθνική Οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Βαρελά  Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου (πρώην SPRIDER) .  Α΄όροφος,   Τηλ. 2634361201 Fax:2634361210 . Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος  
Κοτσανάς Ανδρέας 26343-61217
Διευθυντής Περιβάλλοντος  
Πολύδωρος Νικήτας 26343-61201
ΦΑΞ Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 26340-27041
   
Πρωτόκολλο – γραμματεία  
   
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Περιβάλλοντος  
Βασιλόπουλος Γεώργιος 26343-61212
   
Γραφείο Περιβάλλοντος  
Σκαλιώτη Κανελλιά 26343-61211
Ζορμπάς Παναγιώτης 26343-61211
Θεοφάνης Σπύρος 26343-61214
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Προϊστάμενος Τμήματος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης  
Βλαχάκης Γεώργιος 26343-61208
   
Τ Μ Η Μ Α  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ  Ε Ρ Γ Ω  Ν 
Προϊστάμενος Τμήματος Η/Μ/ έργων  
Αγγελόπουλος Παύλος 26343-61205
   
Τμήμα Η/Μ  Έργων  
Αγγελόπουλος Παύλος 26343-61205
Ράπτη Ιωάννα 26343-61207
Μίχος Περικλής 26343-61214