ΚΕΠ

ΚΕΠ
Στο Δήμο Ναυπακτίας λειτουργούν έξι Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ( ΚΕΠ ). Το ωράριο λειτουργίας του ΚΕΠ 0687 Ναυπακτίας της Δημοτικής Ενότητας Ναυπάκτου είναι καθημερινά 8:00-20:00 και Σάββατο 8:00-14:00 και των υπολοίπων πέντε ΚΕΠ από Δευτέρα έως Παρασκευή από 07:30-15:30.

Στα ΚΕΠ τού Δήμου Ναυπακτίας ο πολίτης μπορεί:
Να ενημερωθεί και να πληροφορηθεί για τις ενέργειες πού απαιτούνται για την διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων.
Να καταθέσει αιτήσεις για την διεκπεραίωση υποθέσεών του από τις υπηρεσίες του Δήμου Ναυπακτίας των άλλων Δήμων και του Δημοσίου για όσες περιπτώσεις με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού καθορίζονται οι διαδικασίες πού θα διεκπεραιώνονται μέσω των ΚΕΠ.
Την διακίνηση των αιτήσεων αναλαμβάνει το ΚΕΠ το οποίο παραλαμβάνει και την απάντηση και έχει την ευθύνη ειδοποίησης του αιτούντα για παραλαβή.

Οι πιο συνηθισμένες διαδικασίες πού μπορεί ο πολίτης να διεκπεραιώσει στα ΚΕΠ είναι:

 • Θεώρηση γνησίου υπογραφής
 • Επικύρωση φωτοαντιγράφων
 • Χορήγηση πιστοποιητικού γέννησης και οικογενειακής κατάστασης
 • Χορήγηση ληξιαρχικής πράξης γέννησης γάμου θανάτου
 • Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης και πιστοποιητικών από τα Πρωτοδικεία
 • Χορήγηση Α.Μ.Κ.Α-μεταβολή
 • Χορήγηση δελτίου μετακίνησης ΑΜΕΑ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς
 • Χορήγηση κάρτας πολιτισμού
 • Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών
 • Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες)
 • Έκδοση δελτίου ,τουρισμός για όλους ,ΕΟΤ
 • Έκδοση Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας
 • Έκδοση πιστοποιητικού σπουδών
 • Έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ
 • Εγγραφή στα Δημοτολόγια
 • Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας
 • Υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, εκδρομών και δωρεάν παροχής βιβλίων του ΟΓΑ/ΛΑΕ
 • Συμπλήρωση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων.

Στα ΚΕΠ του Δήμου Ναυπακτίας για την διευκόλυνση των δημοτών διατίθενται έντυπα αιτήσεων κατά το άρθρο 3 παράγραφος 3 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας,(ν.2690/1999).

ΚΕΠ 0770 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ)
Διεύθυνση : Οδός  Δημοκρατίας
Τ.Κ. : 30020
Δήμος / Περιοχή : ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634031200
Fax: 2634031889
E-Mail: d.antirriou@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

1. Κατσούδα Ευσταθία του Αθαν. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
2. Παπαδοπουλου Μαρία του Αθαν. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0134 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ)
Διεύθυνση : Άνω Χώρα
Τ.Κ. : 30023
Δήμος / Περιοχή : ΑΠΟΔΟΤΙΑΣ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634360508
Fax: 2634360509
E-Mail: d.apodotias@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

1. Τσουκαλά Σταυρούλα του Νικ.. ( Τ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
2. Κοτρώτσου Αλεξάνδρα του Κων. ( Δ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0687 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
Διεύθυνση : ΚΑΘΟΔΟΥ ΔΩΡΙEΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΓΡΙΜΠΟΒΟΥ 1
Τ.Κ. : 30300
Δήμος / Περιοχή : ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 26340 38255-256
Fax: 2634029955
E-Mail: d.nafpaktou@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 08:00 πμ έως 20:00 μμ
Σάββατο από 08:00 πμ έως 14:00 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

1. Κοτσανάς Δημήτριος. ( Π.Ε. 1 Πρ/νος ΚΕΠ Δήμου Ναυπακτίας)
2. Κατσιγιάννη Παρασκευή του Βας. ( Π.Ε. Δ.Υ. Αναπλ. Πρ/νη ΚΕΠ Δ. Ναυπακτίας)
3. Παπανδρέου Γεώργιος του Χαρ. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
4. Χρυσανθοπούλου Γεωργία του Κων. ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)
5. Δημοπούλου Μαρία του Φωτίου ( Π.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0261 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε, ΠΛΑΤΑΝΟΥ)
Διεύθυνση : ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τ.Κ. : 30022
Δήμος / Περιοχή : ΠΛΑΤΑΝΟΥ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634360613
Fax: 2634360616
E-Mail: d.platanou@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

Αγλαΐτσα Μπακατσιά του Θεοδώρου ( Δ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0780 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΠΥΛΛΗΝΗΣ)
Διεύθυνση : ΣΙΜΟΣ
Τ.Κ. : 30026
Δήμος / Περιοχή : ΠΥΛΛΗΝΗΣ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2634360700
Fax: 2634360710
E-Mail: d.pyllinis@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι
1. Καραγιάννη Ελένη του Χρήστου ( Τ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)

ΚΕΠ 0890 ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ (Δ.Ε. ΧΑΛΚΕΙΑΣ)
Διεύθυνση : ΓΑΛΑΤΑΣ
Τ.Κ. : 30014
Δήμος / Περιοχή : ΧΑΛΚΕΙΑΣ
Νομός : ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Τηλέφωνο : 2631041491
Fax: 2631041491
E-Mail: d.halkeias@kep.gov.gr

Ωράριο Λειτουργίας: Δευτέρα – Παρασκευή από 07:30 πμ έως 15:30 μμ

Υπηρετούντες υπάλληλοι

Βασιλική Αναγνωστοπούλου του Νικ. ( Τ.Ε. Διεκπ. Υποθ. Πολιτών)