Οικονομικές Υπηρεσίες

Λίγα μέτρα από το Δημαρχείο και επί της οδού Κοζώνη βρίσκεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Εδώ λειτουργούν τα τμήματα:

  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  • Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
  • Τμήμα Ταμείου

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών
Κωστογιάννης Νικόλαος
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Παπαγεωργίου Ηλίας  26340-38297
ΦΑΞ Οικονομικών Υπηρεσιών  26340-21933
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ραυτόπουλος Δημήτριος  – Προϊστάμενος  26340-38544
Φούφλια Πολυτίμη  26340-38548
 Καρτσακάλης Θανάσης  26340-38549
ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ
Δημοπούλου Μαργαρίτα – Αναπλ. Προϊσταμένη  26340-38540
Μπομποτά Βάσω – Ταμίας  26340-38541
Χρυσανθοπούλου Ιωάννα – Εισπράκτορας  26340-38542
Παπαστάμου Ελένη – Εισπράκτορας  26340-38543
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
Φουσέκης Βασίλειος – Προϊστάμενος  26340-38290
Θεοδοσίου Ελένη  26340-38299
Παναγιωτοπούλου Σταυρούλα  26340-38298
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μακκός Νικηφόρος- Προϊστάμενος  26340-38620
Αναγνώπουλος Αλέξιος – Λογιστήριο  26340-38621
Παπαβασιλείου Μαργαρίτα  26340-38624
Κοντογιάννη Μάρθα  26340-38622
 Κυρίτση Άννα-Μαρία  26340-38623