-Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Συνδέσμου Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων 1ης Γεωγραφικής Ενότητας Ν.Αιτωλ/νίας

Διοικητικό Συμβούλιο

Σαλαμούρας Χρήστος, ως πρόεδρος
Δούρος Παναγιώτης, μέλος
Βίτσας Δημήτρης, μέλος
Παναγόπουλος Παναγιώτης, μέλος
Καρκατσούλης Δημήτρης, μέλος
Σικώλας Χρήστος, μέλος
Πατούχας Παντελής, μέλος
Καλαβριζιώτης Ανδρέας, μέλος
Εγγλέζος Χρήστος, μέλος
Καραλής Νικόλαος, μέλος
Αγγελοπούλου- Μανδέλου Θεοδώρα, μέλος
Κούκουνας Αθανάσιος, μέλος
Τσουκαλάς Κων/νος, μέλος
Καρακώστας Κων/νος, μέλος