-Σχολική Επιτροπή Β/βάθμιας Εκπαίδευσης

1. Καρακώστα Κωνσταντίνο, Δ.Σ ως Πρόεδρο
2. Καρβούνη Κωνσταντίνο, Διευθυντής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ναυπάκτου ως μέλος με ανα-πληρωτή αυτού τον Πιτσιάκκα Πέτρο, Διευθυντή του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου.
3. Πατσιού Ιωάννα, Διευθύντρια της ΕΠΑΣ Ναυπάκτου ως μέλος με αναπληρώτρια αυτής την κ. Κουτσογιάννη Ιωάννα, Διευθύντρια του Γυμνασίου Αντιρρίου.
4. Αντωνόπουλο Αντώνιο , εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Ναυπα- κτίας, ως μέλος, με αναπληρωτή αυτού την κ. Σταυροπούλου Ιωάννα.
5. Γιαννούλου Αναστασία πολίτης , ως Αντιπρόεδρος, με αναπληρώτρια αυτής την κ. Μανδέλλου Μαρία
6. Χαρακίδα Ελένη πολίτης , ως μέλος, με αναπληρώτρια αυτής την κ. Πλατανιώτη Ι-ωάννα.
7. Κουφογιάννη Ελένη, εκπρόσωπο των μαθητικών κοινοτήτων (1ο ΕΠΑΛ) ως μέλος με αναπληρωτή της τον Ζαΐμη Σωτήριο (1ο ΓΕΛ).
8. Μπέκο Αντώνη ,πολίτη, Διευθυντή του 2ου Γυμνασίου, ως μέλος, με αναπληρωτή αυ¬τού τον κ. Πατσαούρα Βασίλειο.
9. Παπαϊωάννου Μαρία, πολίτη ως μέλος, με αναπληρωτή αυτής τον Μασγάλα Σταύρο.