ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή PDF) ή (σε μορφή DOC)

1. Γνωμάτευση Αστυνομικής Αρχής Ναυπάκτου

2. Τέλη χρήσης κοινοχρήστου χώρου