ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή PDF) ή (σε μορφή DOC)

1. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα

2. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα