ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ & ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή DOC ) ή ( σε μορφή PDF )

1. Φωτοαντίγραφο εντύπου οικοδομικής αδείας

2. Σε περίπτωση αλλαγής ονόματος ιδιοκτήτη, απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, όπως:

    • Συμβόλαια
    • Αντίγραφο Ε9