-Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης Πληροφορικής και Διαφάνειας

Δημαρχείο, Ιλ. Τζαβέλα 37, ΤΚ 30300 Ναύπακτος 1ος όροφος, Τηλ.: 2634360120 FAX: 2634024360 Αποτελείται από τα ακόλουθα γραφεία:

  • Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης
  • ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας)
  • Διαφάνειας

Προϊστάμενος: Βασίλης Μαθιουδάκης              Τηλ. 2634360120 /2634361213

Θανάσης Πετσίνης                                                                     2634361213

Παναγιώτα Καλαβρουζιώτη                                                       2634361213