Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Δημαρχείο, Ιλ. Τζαβέλλα 37, ΤΚ 30300 Ναύπακτος 1ος όροφος Αποτελείται από τα ακόλουθα γραφεία:

  • Αγροτικής Παραγωγής – Κτηνοτροφίας – Αλιείας
  • Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Απασχόλησης
Κούκουνα Παρασκευή – Προϊσταμένη τμήματος 2634360148
Κουτσοσπύρου Μαρία 2634360111
Φούφλια Πολιτύμη 2634360149
FAX 2634360118