Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Δημαρχείο, Ιλ. Τζαβέλλα 37, ΤΚ 30300 Ναύπακτος 1ος όροφος Αποτελείται από τα ακόλουθα γραφεία:

  • Αγροτικής Παραγωγής – Κτηνοτροφίας – Αλιείας
  • Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
  • Απασχόλησης
Αντώνης Ανδρεόπουλος – Προϊστάμενος τμήματος 2634360148
Κανέλλου Αθηνά 2634360117
Δέσποινα Αβραμίδου 2634360151
FAX 2634024360