-Διεύθυνση Περιβάλλοντος

Εθνική Οδός Ναυπάκτου – Αντιρρίου και Βαρελά  Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου (πρώην SPRIDER) .  Α΄όροφος,   Τηλ. 2634361201 Fax:2634361210 . Αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

  • Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας
  • Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  • Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Κοτρωνιάς Θωμας 2634361217
Φούντζουλα Βασιλική 2634361217
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Πολύδωρος Νικήτας 2634361201 fax 2634361210
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛ.&ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Καζανά Μαγδαληνή 2634361223
Κυρίτσης Βασίλειος 2634361224
Δημόπουλος Φίλιππος 2634361209
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
Σκαλιώτη Κανελλιά 2634361211 fax 2634361210
2634361207
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Βλαχάκης Γεώργιος 2634361208
Ζορμπάς Παναγιώτης 2634361212
Τσουκαλάς Χρήστος 2634361218
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
Αβραμίδου Δέσποινα 2634361216
Μπινιάρης Αλέξανδρος
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ
Αγγελόπουλος Παύλος 2634361205
Ράπτη Ιωάννα 2634361207
Μίχος Περικλής 2634361214