-Οικονομικές Υπηρεσίες

Λίγα μέτρα από το Δημαρχείο και επί της οδού Κοζώνη βρίσκεται η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου. Εδώ λειτουργούν τα τμήματα:

  • Τμήμα Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου
  • Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
  • Τμήμα Προμηθειών και Αποθηκών
  • Τμήμα Ταμείου

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Παπαβασιλείου Σωκράτης 2634038624
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παπαγεωργίου Ηλίας 2634038297 fax 2634021933
2634021163
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Ραυτόπουλος Δημήτρης 2634098544
Πότσιου Όλγα 2634038548
Καρτσακάλης Θανάσης 2634038549
—————— 2634038296
ΤΑΜΕΙΑ
Φουσέκης Βασίλης 2634038540
Δερβίση Έλενα 2634038541
Βελής Παναγιώτης 2634038543
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Κούκουνα Παρασκευή 2634038290
Θεοδοσίου Ελένη 2634038298
Μητσοπούλου Παναγιώτα 2634038299
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Μακκός Νικηφορος 2634038620
Κοντογιάννη Μάρθα 2634038622
Κυρίτση Αννα-Μαρία 2634038623
Παπαβασιλείου Μαργαρίτα 2634038624
Αναγνόπουλος Αλέκος 2634038621