ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΣΤΑΣΗΣ-ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Α. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε οικοδομή (πυλωτή, ισόγειο, υπόγειο, πρασιά) ή σε ακάλυπτο χώρο της οικοδομής

Α1. Με την άδεια της οικοδομής να έχει εκδοθεί μετά το 1979

Α2. Με την άδεια της οικοδομής να έχει εκδοθεί πριν το 1979

Β. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε οικόπεδο (περιφραγμένο)

Γ. Όταν ο χώρος στάθμευσης βρίσκεται σε επαγγελματικό χώρο και συγκεκριμένα:

Γ1. Αποθήκες 

Γ2. Καταστήματα – βιοτεχνίες (Εμπορία αυτοκινήτων, μοτοσικλετών – μοτοποδηλάτων κλπ)

Δ. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ