Δ. Χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

ΑΙΤΗΣΗ (σε μορφή DOC ) ή ( σε μορφή PDF )

1. Πρόσφατη γνωμάτευση Νομαρχιακής Α΄ Υγειονομικής Επιτροπής με ποσοστό κινητικής αναπηρίας άνω του 67%.

2. Φωτοτυπία άδειας κυκλοφορίας του αναπηρικού αυτοκινήτου.

3. Φωτοτυπία διπλώματος οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου.

4. Το ειδικό σήμα που χορηγείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες σύμφωνα με το Π.Δ. 241/2005 περί «ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ».

5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗτου Ν.1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

    • Η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του ΑΜΕΑ,
    • Ότι δε διαθέτει ο αιτών/αιτούσα θέση χώρου στάθμευσης σε πρασιά ή πυλωτή.

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στενού συγγενικού προσώπου (α’ βαθμού) του ΑΜΕΑ με την οποία να αναλαμβάνει την υποχρέωση να μας ενημερώνει όταν το ΑΜΕΑ δεν θα έχει πλέον ανάγκη τη θέση στάθμευσης.

7. Φωτογραφίες της εισόδου του χώρου στάθμευσης.

8. Έγκριση εισόδου-εξόδου από την Αρμόδια Αρχή, εφόσον απαιτείται κατά περίπτωση, μετά από έλεγχο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

9. Συμβόλαιο ή μισθωτήριο όπου απαιτείται.

10. Εφόσον απαιτείται από τον αιτούντα και άδεια απότμησης πεζοδρομίου, αυτή χορηγείται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ναυπακτίας, ύστερα από σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση, σχέδιο (τομή & κάτοψη), φωτογραφίες και έγκριση ΕΠΑΕ όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που το κινητικά ανάπηρο άτομο δεν είναι σε θέση να συμπληρώσει τα δικαιολογητικά, συμπληρώνονται από συγγενικό άτομο.