Ανακοίνωση πλυσίματος των μπλέ κάδων σε όλους τους Δήμους

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Δ/ΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1 ΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΙΛ.ΤΖΑΒΕΛΑ 37 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
Ναύπακτος 22-4-2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συμπολίτες,

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 1 ης ΓΕΝ σε συνεργασία με τον Ανάδοχο Αποκομιδής των Ανακυκλώσιμων Υλικών θα ξεκινήσει από τις 15/4/2013 έως και τις 30/6/ 2013 το πλύσιμο των Μπλε Κάδων σε όλους τους Δήμους – Μέλη του Συνδέσμου, Δήμο Ναυπακτίας, Θέρμου και Δωρίδος (Δ.Ε Ευπαλίου).
Η αντικατάσταση των Μπλε Κάδων με καθαρούς-πλυμένους θα γίνεται κατά τις πρωινές ώρες.
Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας η κατανόηση και στήριξη των πολιτών θα είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου

Σαλαμούρας Χρήστος

Σαλαμούρας Χρήστος