Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 30/4/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 26-4-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:13748

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 30-4-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Eισήγηση για την έγκριση του 1/2013 πρακτικού ελεγχόμενης στάθμευσης για την τοποθέτηση αυτόματων πωλητών καρτών Ελεγχόμενης στάθμευσης.
2. Eισήγηση για την έγκριση του 2/2013 πρακτικού ελεγχόμενης στάθμευσης για την παραχώρηση μια θέσης στάθμευσης απέναντι από τον Ιερό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου για τις ανάγκες του Ιερού Ναού.
3. Αίτηση κ.Αλεξάνδρας Μακρή-Κορομπέλη κ.λ.π. για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης
4. Αίτηση της κ.Γαλανοπούλου Κυριακούλας για την ανάκληση της αρ. 21/27-3-2013 απόφαση της ΕΠΖ κατά το μέρος που αφορά την ανάκληση της προέγκριση καταστήματός της στην Τ.Κ. Αράχωβας.
5. Eισήγηση για την ανάκληση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ιδιοκτησίας Ράπτη Σπυρίδωνα στη Ναύπακτο.
6. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΓΕΥΜΑ ΚΡΥΑΣ – ΖΕΣΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον οικισμό Κρυονερίου τ.κ. Γαλατά Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης