Ανακοίνωση ΔΕΥΑΝ

Το ΔΣ της ΔΕΥΑΝ κατόπιν της με αριθμό 28/2013 Αποφάσεώς του γνωστοποιεί :

  1. Αρχείο Ανακοίνωσης.
  2. Απόσπασμα υπό σμίκρυνση κτηματολογικού διαγράμματος Βαρναράχης.