Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 16-5-2013
Αριθ. Πρωτ. 224

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 20-5-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και του άρθρου 4 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης & Διαχείρισης και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Ορισμός δύο (2) Διοικητικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας μέχρι 5.869,4 ευρώ.
2. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας από 5.869,4 ευρώ και μέχρι 8.804,1 ευρώ.
3. Ορισμός ενός (1) Διοικητικού Συμβούλου μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 8.804,1 ευρώ.
4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών – αξιολόγησης υπηρεσιών & εργασιών, του έτους 2013.
5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.
6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.
7. Έκδοση μπλοκ επιταγών και ορισμός υπευθύνων υπαλλήλων για την διαδικασία έκδοσης αυτών
8. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού προκειμένου να πιστώνεται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών η μισθοδοσία κλπ του προσωπικού.
9. Νέα νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με την διαδικασία νομιμοποίησης παιδικών χαρών. Λήψη απόφασης για την προοπτική σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Δήμο Ναυπακτίας.
10. Ενημέρωση για τα υποβληθέντα αιτήματα εκπόνησης μελετών από τις ΤΥ του Δήμου Ναυπακτίας.
11. Ενημέρωση για την υποχρέωση του ΔΛΤΝ να προβεί στην οργάνωση και στη προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού, για την πρόληψη και καταστολή της ρύπανσης λιμένων Αντιρρίου & Ναυπάκτου.
12. Ενημέρωση για την εξέλιξη της διαδικασίας παραχώρησης απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων κλπ.
13. Αίτηση κας Αθανασοπούλου Ειρήνης για παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση κινητής καντίνας στην Ανατολική προβλήτα Αντιρρίου.
14. Αίτηση κ. Καυκαλέτου Βασιλείου για αλλαγή της παραχώρησης χώρου καντίνας από την Δυτική στην Ανατολική προβλήτα Αντιρρίου.
15. Αίτηση κας. Ελένης Κυρίτση για ρίψη χαλικιού & διαμόρφωση χώρου στην παραλία Ψανής και έμπροσθεν του καταστήματός της.
16. Αίτηση κ. Ζέλιου Κων/νου για επανατοποθέτηση των καθαιρεθέντων οργάνων παιδικών χαρών στην οδό Ναυμαχίας 6.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ