ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ. Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37- Ναύπακτος 30300
ΤΗΛ:26343-60143 FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 16-5-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15433

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής»

Σας προσκαλούμε την 16-5-2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Kαθορισμός των όρων δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα γιατί πρέπει άμεσα να μισθωθεί κτίριο για την στέγαση της Τεχνικής Υπηρεσίας κ.λ.π. επειδή το κτίριο όπου στεγάζεται τώρα (πρώην Δημαρχείο Αντιρρίου) θα παραχωρηθεί η χρήση του στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας για την στέγαση του ΤΕΣΥΔ Ναυπάκτου.

Ο Δήμαρχος
και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπουλές Γιάννης