ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος 17-5-2013
Αριθ. Πρωτοκόλλου 225

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ
ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Σχετικά με τις αναφορές, που δημοσιοποιούνται και τις συζητήσεις για την αντικατάσταση των φωτιστικών ιστών στο λιμάνι Ναυπάκτου, επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε τα εξής:
Ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου όταν αναλάβαμε στις 4/3/2013 την ευθύνη διοίκησης & διαχείρισης της χερσαίας ζώνης λιμένα, αναδεχτήκαμε τη συμβατική υποχρέωση του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας (προηγούμενος φορέας διοίκησης & διαχείρισης) να αντικαταστήσουμε τις δεκαπέντε (15) φωτιστικές κολώνες στο λιμάνι.
Ποιο συγκεκριμένα το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας με την 119/17-12-2012 πράξη της Λιμενικής του Επιτροπής (στην οποία συμμετείχε και ο εκπρόσωπος της Ναυπακτίας κ. Βασ. Μπαρμπαγιάννης) αποφάσισε την αντικατάσταση των φωτιστικών ιστών του λιμένα Ναυπάκτου, επιλέγοντας το συγκεκριμένο τύπο, ο οποίος μάλιστα είχε εγκριθεί και από την 22η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με την 3077/29-11-2012 απόφασή της.
Μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και του προμηθευτή υπεγράφη στις 7/2/2013 το σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό (μνημείο προχειρότητας & ανευθυνότητας) προμήθειας και αντικατάστασης των φωτιστικών ιστών, το οποίο ήταν δεσμευτικό για εμάς, σύμφωνα και με τον Ν. 4071/12, άρθρο 46, παραγρ. 2 & 6
Θα πρέπει να επισημανθεί ότι πέραν από την αυτονόητη αρχή πως «η Δημόσια Διοίκηση θα πρέπει να έχει συνέχεια», εμείς ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου συμφωνούμε κατ΄ ανάγκη με την επιλογή του Λιμενικού Ταμείου Αιτωλοακαρνανίας και της Αρχαιολογίας. Για λόγους ασφάλειας των πολιτών έπρεπε να αντικατασταθούν οι υπάρχοντες παλαιοί φωτιστικοί ιστοί, καθώς είχαν αρχίσει να διαβρώνονται επικίνδυνα.
Επελέγη από τον προηγούμενο φορέα διοίκησης & διαχείρισης μία χαμηλού κόστους παρέμβαση (ποιοτικά & αισθητικά) στον περιμετρικό φωτισμό του λιμανιού και ένας τύπος κολώνας (πυροφάνι) κατά κάποιο τρόπο συμβατός με το λιμάνι. Και για μεν την ποιοτική υποβάθμιση του έργου κατανοούμε την επιλογή. Τόσα χρόνια το Λιμενικό Ταμείο Αιτωλοακαρνανίας ψιχία ανταπέδιδε στη Ναυπακτία. Στην προκειμένη περίπτωση θα έδειχνε κουβαρνταλίκι; Για την αισθητική όμως υποβάθμιση υπάρχει σκεπτικισμός και ο κ. Β. Μπαρμπαγιάννης, που φέρει την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του συγκεκριμένου τύπου κολώνας και λόγω επιστημονικής ιδιότητας (αρχιτέκτονας) καλό θα ήταν να σιωπά και να μην επαίρεται.
Προσπαθούμε με κάποιες δοκιμές (αλλαγές λαμπτήρων ή εξωτερικών καλυμμάτων) να βελτιώσουμε το αισθητικό αποτέλεσμα.
Τέλος στην προοπτική εφαρμογής σύντομα μιας ευρύτερης μελέτης & αναγκαίας επίλυσης του συνολικού φωτισμού του αρχαιολογικού χώρου στο λιμάνι, η παρουσία των συγκεκριμένων φωτιστικών ιστών θα είναι εύκολο να επανεξεταστεί, σε αντίθεση με το εάν είχαν επιλεγεί κολώνες με πολλαπλάσιο κόστος από το σημερινό και που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα έπρεπε να καθαιρεθούν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ