Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 21/5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 17-5-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15677

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 21-5-2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος (Καφέ – Ψητοπωλείο)» στον οικισμό Νεοχωρίου Δ.Ε. Πλατάνου Δήμου Ναυπακτίας στην κα. ΛΟΥΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Ιωάννη.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης Αναψυχής & Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Προσφοράς & Διάθεσης πρόχειρου & πλήρους γεύματος» στον οικισμό Κρυονερίου Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας στην κα. ΠΑΠΠΑ ΜΑΡΙΑ του Σπυρίδωνα.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής & κρύας κουζίνας) ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» στον οικισμό Γαυρολίμνης Δ.Ε. Χάλκειας Δήμου Ναυπακτίας στον κ. MBRATI LAVDOSH του Myslim.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης