Τελευταία & επείγουσα ειδοποίηση για διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 22/5/2013
Αριθμ. Πρωτ. 253

ΠΡΟΣ:
Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στις Χερσαίες Ζώνες Λιμένων Ναυπάκτου Αντιρρίου

ΚΟΙΝ:
Τ.Υ. Δήμου Ναυπακτίας
Κ/Λ Πατρών
Λ/Τ Ρίου
Λ/Σ Ναυπάκτου

ΘΕΜΑ: « Τελευταία & επείγουσα ειδοποίηση για διαδικασία παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα, χρονικής διάρκειας μικρότερης των τριών ετών»

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης χώρων εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ.) και οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τα οριζόμενα στην ΕΔ 8321.6/01/12-3-12 του Υ.Π.Α.Α.Ν, να σπεύσουν να ολοκληρώσουν τη σχετική διαδικασία, δηλαδή να υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, συνοδευόμενη μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και από θεωρημένο από τις ΤΥ του Δήμου τοπογραφικό διάγραμμα. Όσοι δραστηριοποιούνται πέριξ του λιμένος Ναυπάκτου θα εξασφαλίσουν έγκριση και από την 22η ΕΒΑ.
Η ειδοποίηση αυτή είναι και η τελευταία.
Σύμφωνα με την παραπάνω Εγκύκλιο σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης κατάληψης & χρήσης κοινόχρηστου χώρου εντός της ΧΖΛ, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι προβλεπόμενες διατάξεις, περί Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης Δημόσιου Κτήματος & Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ