Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 27/5/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23-5-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16502

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 27-5-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Επικαιροποίηση της υπ΄ αριθμ. 129/2008 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπάκτου περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου στο Τ.Δ. Λυγιά Ναυπάκτου.
2. Εισήγηση για έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου- εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης –στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας, οδού Γ.Αθανασιάδη Νόβα.
3. Εισήγηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με τη μεταφορά διάβασης πεζών στην Αθ. Νόβα.
4. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεως στάσεως και προδιαγραφών του στεγάστρου αναμονής επιβατών αστικής λεωφορειακής γραμμής στην θέση Νερομάνα της Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου.

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης