Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 3/6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 30-5-2013
Αριθ. Πρωτ. 283

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 3-6-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 και του άρθρου 4 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, Διοίκησης & Διαχείρισης και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
• Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους στην επιτροπή «Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών, που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ» και σε αντικατάσταση του ορισθέντος μέλους κ. Μαντζανά Δημ., λόγω παραίτησής του από υπάλληλος του Δήμου Ναυπακτίας..
• Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2013 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
• Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών για παραχωρήσεις χώρων υπαίθριου (στάσιμου) εμπορίου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2013 και σύμφωνα με την ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν., ν. 2323/1995, την ΚΥΑ Φ 3131/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και λοιπές ισχύουσες για το σκοπό αυτό διατάξεις.
• Αίτηση κας Αθανασοπούλου Ειρήνης για παραχώρηση χώρου μέχρι 12 τ.μ. για εγκατάσταση καντίνας στην Ανατολική προβλήτα Αντιρρίου και δίπλα στον λιμενοσταθμό.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ