ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 31/5/2013
Αριθ. Πρωτ.: 289

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 3/6/2013 και ώρα 12.00 στα γραφεία του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ θα διενεργηθεί από Επιτροπή κλήρωση μεταξύ όσων υπαλλήλων του Δήμου Ναυπακτίας πληρούν τις προϋποθέσεις, για την συμπλήρωση της επιτροπής «Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση προμηθειών που εκτελούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ».
Θα κληρωθεί ένας (1) υπάλληλος ως τακτικό μέλος και σε αντικατάσταση του ήδη ορισθέντος μέλους κ. Μαντζανά Δημ., που λόγω παραίτησής του αποχώρησε από το Δήμο Ναυπακτίας.
Μέλη της Επιτροπής που θα διενεργήσει την παραπάνω κλήρωση θα είναι οι:

  1. Τσάτσος Νικόλαος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.
  2. Παπαγεωργίου Ηλίας, Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ναυπακτίας.
  3. Μπισμπίκη Αγγελική, Υπάλληλος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ