Συνοπτική οικονομική κατάσταση δημοτικού λιμενικού ταμείου

Κατεβάστε το αρχείο στο Link παρακάτω:

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ Π-Υ 2013_ 2008