Αριθ. απόφασης 147/2011-Αίτημα του Σωματείου Καφεπωλών Εστιατορίων Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών «Ο Ανεμογιάννης» για επανεξέταση της 125/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου. Ορθή επανάληψη.doc

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΚΓ-Ν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 12ης συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας έτους 2011
Αριθ. απόφασης 147/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΕΡΙ: Αίτημα του Σωματείου Καφεπωλών Εστιατορίων Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών «Ο Ανεμογιάννης» για επανεξέταση της 125/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.

Στη Ναύπακτο σήμερα 15 Μαΐου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:30  το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 14439/11-5-2011 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και στον κ. δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) όπως ισχύουν.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Αγγελοπούλου-Μανδέλου Θεοδώρα του Γεωργίου
 2. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
 3. Δούρος Παναγιώτης του Γεωργίου
 4. Εγγλέζος Χρήστος του Κωνσταντίνου
 5. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
 6. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου
 7. Καραλής Νικόλαος του Ευθυμίου
 8. Καρκατσούλης Δημήτριος του Σπυρίδωνος
 9. Παναγόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
 10. Πατούχας Παντελής του Νικολάου
 11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
 12. Σικώλας Χρήστος του Νικολάου
 13. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννη
 14. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
 15. Χαλαζιάς Νικόλαος του Αθανασίου
 16. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
 17. Καρναχωρίτης Μιχαήλ του Δημητρίου
 18. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
 19. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
 20. Κουτσοσπύρου Μαρία του Ηλία
 21. Νούλας Κωνσταντίνος του Γεωργίου
 22. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 23. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
 24. Kεχαγιάς Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
 25. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
 26. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 1. Οι Δ.Σ κ. Κοτσανάς, Κονίδας και Κεχαγιάς αποχώρησαν οριστικά μετά τη συζήτηση  του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 2. Ο Δ.Σ κ. Καρναχωρίτης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 3. Ο Δ.Σ κ. Παπαθανάσης αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
 4. Ο Δ.Σ κ. Καρακώστας αποχώρησε οριστικά μετά τη συζήτηση  του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρών ήταν επίσης ο Δήμαρχος κ. Μπουλές Γιάννης.

Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ασημακόπουλος Δημήτριος.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 26 δημοτικών συμβούλων  από το σύνολο των 27 ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε  το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης «Αίτημα του Σωματείου Καφεπωλών Εστιατορίων Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών «Ο Ανεμογιάννης» για επανεξέταση της 125/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου» και έδωσε το λόγο στον πρόεδρο του Σωματείου Καφεπωλών Εστιατορίων Ξενοδόχων και Ιδιοκτητών «Ο Ανεμογιάννης» κ. Αγγελόπουλο ο οποίος αφού ανέπτυξε τις θέσεις του για το θέμα αυτό και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την εφαρμογή της 125/2011 απόφασης του Δ.Σ, πρότεινε για το κλείσιμο των παραλιών να εφαρμοστεί η 99/2010 απόφαση Δ.Σ, δηλαδή για φέτος το κλείσιμο των παραλιών να γίνει από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτέμβρη  και να επανεξετασθεί το θέμα  ολοκληρωμένα  για το επόμενο έτος. Με την πρόταση αυτή τάχθηκε και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών και εμπόρων  Ναυπακτίας κ. Τσιλιγιάννης. Ο αντιδήμαρχος κ. Γούλας  που πήρε  το λόγο στη συνέχεια   είπε ότι κάθε μέτρο που λαμβάνεται έχει θετικά και αρνητικά στοιχεία και πρότεινε  τα εξής;  α) οι παραλίες να κλείνουν από 30 Απριλίου μέχρι 10 Ιουνίου  από τις 6.00 μ.μ έως στις 7.00 π.μ από  Δευτέρα  μέχρι και Παρασκευή  και να παραμένουν ανοιχτές κατά τις ίδιες  ημέρες από 7.00 π.μ. μέχρι 6.00 μ.μ, β) Τα Σαββατοκύριακα οι παραλίες από 30 Απριλίου μέχρι Ι0 Ιουνίου και από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να είναι συνέχεια κλειστές  καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο,  γ) Οι παραλίες να παραμείνουν κλειστές καθ΄όλο το εικοσιτετράωρο από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου και δ) από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου οι παραλίες να κλείνουν από τις 6.00 μ.μ έως στις 7.00 π.μ  από Δευτέρα  μέχρι και Παρασκευή και να παραμένουν ανοιχτές  κατά  τις ίδιες ημέρες από 7.00 π.μ. μέχρι 6.00 μ.μ. Το λόγο έλαβαν και τοποθετήθηκαν επί του θέματος  οι επικεφαλής  των  παρατάξεων κ.κ.  Κοτρωνιάς  εκ μέρους του κ. Παπαθανάση, ο κ. Κοτσανάς και ο κ. Καρακώστας. Ο κ. Κοτρωνιάς αναφέρθηκε στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή της 125/2011 απόφασης του Δ.Σ και είπε ότι εμμένουν στην πρόταση που έκαναν κατά την συζήτηση του δημοτικού συμβουλίου στις 15 Απριλίου, δηλαδή οι παραλίες για φέτος να παραμείνουν κλειστές από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου και να εξεταστεί το θέμα των  έργων υποδομής (πάρκιγκ κλπ). Ο δημ. Σύμβουλος κ. Κοτσανάς είπε ότι εμμένει στην πρόταση που έκανε κατά τη συζήτηση της 125/2011 απόφασης του Δ.Σ, δηλαδή να ισχύσουν τα εξής: α) από 1ης Μαΐου μέχρι 10 Σεπτεμβρίου να είναι κλειστές οι παραλίες κάθε Κυριακή όλη την ημέρα β) από 10 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου και  από 20 Αυγούστου έως 10 Σεπτεμβρίου  να είναι κλειστές  οι παραλίες από τις 7.00 το βράδυ μέχρι στις 7.00 το πρωί γ) από 11 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου  οι παραλίες να είναι καθολικά  κλειστές και δ) από 10 Ιουλίου  μέχρι 20 Αυγούστου  κάθε Παρασκευή και Σάββατο ο δρόμος του λιμανιού να γίνεται  πεζόδρομος από τις 22.00  μέχρι στις  7.00 το πρωί.  Ο δημ. Σύμβουλος  κ. Καρακώστας   ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους είναι υπέρ της επιμήκυνσης και πρότεινε περαιτέρω επιμήκυνση, ειδικά για το Γρίμποβο που υπάρχουν και οι υποδομές και γίνονται τα παζάρια. Το μέτρο να συνεχίσει μέχρι τα παζάρια και ταυτόχρονα από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου από Σάββατο μεσημέρι μέχρι Κυριακή βράδυ ο πάνω δρόμος να γίνει διπλής κατεύθυνσης και ο κάτω δρόμος να είναι πλήρως πεζοδρομημένος από τη μία άκρη του Γριμπόβου μέχρι την άλλη άκρη της Ψανής.

Το λόγο πήραν επίσης Δημοτικοί Σύμβουλοι όπως ο κ. Καρκατσούλης ο οποίος τάχθηκε υπέρ του κλεισίματος των παραλιών από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου για τους λόγους που ανέφερε κατά τη συζήτηση της 125/2011 απόφασης του Δ.Σ, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαθανάσης ο οποίος τάχθηκε υπέρ του κλεισίματος των παραλιών από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου και επεσήμανε ότι η απόφαση αυτή κατά την άποψή του δεν μπορεί να εφαρμοστεί γιατί δεν έχει ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία: πρόταση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Επί του θέματος τοποθετήθηκε και ο κ. Δήμαρχος ο οποίος συμφώνησε με την πρόταση του κ. Γούλα  και επεσήμανε ότι σήμερα γίνονται κάποιες τροποποιήσεις για την βελτίωση του μέτρου. Επίσης ο λόγος δόθηκε σε διάφορους πολίτες οι οποίοι τοποθετήθηκαν επί του θέματος αυτού.

Η αναλυτική συζήτηση  για το θέμα αυτό  περιλαμβάνεται στα  απομαγνητοφωνημένα  πρακτικά της απόφασης αυτής.

Τέλος ο πρόεδρος  του Δημοτικού συμβουλίου έθεσε  σε ψηφοφορία  τις παραπάνω προτάσεις. Υπέρ  της πρότασης του κ. Κοτσανά ψήφισαν  οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κεχαγιάς, Κονίδας και  Κοτσανάς , υπέρ της πρότασης του κ.Κοτρωνιά ψήφισαν οι δημ. Σύμβουλοι κ.κ. Τσουκαλάς, Νούλας, Κουτσοσπύρου, Κούκουνας,  Κοτρωνιάς. Καρναχωρίτης, Καρκατσούλης και Παπαθανάσης. , ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρακώστας  ψήφισε την πρότασή του  και  υπέρ της πρότασης του  κ. Γούλα  ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι παρόντες δημοτικοί  Σύμβουλοι.

Στη συνεδρίαση δεν ήταν παρών ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Θωμάς Γρηγορίου-ο οποίος κλήθηκε νόμιμα και είχε δικαίωμα ψήφου.

Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τροποποιεί  την  υπ’ αριθμ.125/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την παράγραφο 1 ( που αναφέρεται στο χρόνο κλεισίματος των παραλιών) ως εξής:

α) οι παραλίες να κλείνουν από 30 Απριλίου μέχρι 10 Ιουνίου  από τις 6.00 μ.μ έως στις 7.00 π.μ από  Δευτέρα  μέχρι και Παρασκευή  και να παραμένουν ανοιχτές κατά τις ίδιες  ημέρες από 7.00 π.μ. μέχρι 6.00 μ.μ ,

β) Τα Σαββατοκύριακα οι παραλίες από 30 Απριλίου μέχρι Ι0 Ιουνίου και από 10 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου να είναι συνέχεια κλειστές  καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο,

γ) Οι παραλίες να παραμένουν κλειστές καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο από 10 Ιουνίου έως 10 Σεπτεμβρίου,

δ) Οι παραλίες από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου  να κλείνουν από τις 6.00 μ.μ έως στις 7.00 π.μ  από Δευτέρα  μέχρι και Παρασκευή και να παραμένουν ανοιχτές  κατά  τις ίδιες ημέρες από 7.00 π.μ. μέχρι 6.00 μ.μ,. και

ε) Η Δ./νση τεχνικής υπηρεσίας  του Δήμου  να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ομαλή  εφαρμογή  της απόφασης αυτής.

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:

Ο Πρόεδρος                             Ο γραμματέας                                  Τα μέλη

Υπογραφή                                Υπογραφή                                        Υπογραφές

Ακριβές αντίγραφο

Ναύπακτος  16/5/2011

Ο ειδικός γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

Ασημακόπουλος Δημήτρης