Ενημέρωση σχετικά με το κλείσιμο των παραλιών Ναυπάκτου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Οι παραλιακοί δρόμοι στη Ψανή & στο Γρίμποβο δεν θα κλείσουν (πεζοδρομηθούν) από το Σάββατο 15/6/2013, όπως προέβλεπε η εγκριθείσα από το Δημοτικό Συμβούλιο Ναυπακτίας & το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Ο λόγος της μικρής αναβολής στο κλείσιμο των παραλιών είναι το γεγονός ότι άλλαξε πρόσφατα ο σχετικός νόμος, που καθόριζε τη σχετική διαδικασία. Συγκεκριμένα:
Στις 19/4/2013 αποστείλαμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΑΝ την κυκλοφοριακή μελέτη και τις αποφάσεις Δημοτικού & Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να ληφθεί απόφαση από την ΕΣΑΛ και να υπογραφεί και να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ η σχετική ΚΥΑ.
Η Γενική Γραμματεία Λιμένων & Λιμενικής Πολιτικής του ΥΠΑΑΝ, μας επέστρεψε την μελέτη στις 22-5-2013, καθώς στο μεταξύ, αρχές Μαΐου, δημοσιεύτηκε νέος νόμος (ν. 4150/2013 άρθρο 45, παραγρ. 1), ο οποίος άλλαξε την διαδικασία για την έγκριση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων γενικά, οι οποίες πλέον για λόγους απλοποίησης και αποκέντρωσης δεν θα εγκρίνονται από την Επιτροπή Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), αλλά από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
Στις 27/5/2013 διαβιβάστηκε η μελέτη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτ. Ελλάδος & Ιονίου και δυστυχώς μέχρι σήμερα και παρά τις προσπάθειες που καταβάλλαμε για επίσπευση της διαδικασίας, δεν κατέστη δυνατός ο απαιτούμενος (από τη νομοθεσία) ουσιαστικός έλεγχος της μελέτης και έγκριση των προβλεπόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων από τον κ. Γενικό Γραμματέα.
Πιστεύουμε ότι αυτό θα γίνει τις αμέσως προσεχείς ημέρες.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ