Σύγκληση Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας – 20/6/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος 14-6-2013
Αριθ. Πρωτ. 343

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε τη Πέμπτη 20-6-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2013 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών οικ. έτους 2013 (Εισήγηση Υπηρεσίας)
3. Δέσμευση πιστώσεων Π/Υ έτους 2013 (Εισήγηση Υπηρεσίας).
4. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2013. (Εισήγηση Υπηρεσίας).
5. Λήψη απόφασης για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού αντιρρύπανσης για τον εφοδιασμό λιμένων Αντιρρίου & Ναυπάκτου ή εναλλακτικά αποδοχή σύμβασης Παροχής Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, καθώς και του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτου περιστατικού ρύπανσης.
6. Πρόσληψη ενός πολιτικού μηχανικού Π/Ε με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας.
7. Πρόσληψη ενός πολιτικού μηχανικού Π/Ε για την κάλυψη κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας. .
8. Καθορισμός Λιμενικών Τελών Λιμένος Ναυπάκτου.
9. Ορισμός εκπροσώπου για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 35 του αριθμ. 20 Γενικού κανονισμού Λιμένα.
10. Έγκριση εκτός έδρας αποζημιώσεων Προέδρου για συμμετοχή του σε επιτροπές και δημόσιες αρχές.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ