Πρόσκληση με θέμα την Ίδρυση διαδραστικού λαογραφικού μουσείου στο Αντίρριο.