ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 24/6/2013

Αριθ. Πρωτ.: 360

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ενημερώνονται όλοι οι ιδιοκτήτες σκαφών, που ελλιμενίζονται στο Λιμάνι της Ναυπάκτου, όπως μεταβούν άμεσα στο Λιμενικό Κατάστημα (Λιμεναρχείο) και να καταβάλλουν τα προβλεπόμενα από την λιμενική νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.1/14/06/2-3-2006) τέλη ελλιμενισμού 2013.
Παράλληλα θα δηλώσουν στη Λιμενική Αρχή την θέση που επιθυμούν να ελλιμενίζονται, εφόσον αυτή θα είναι διαθέσιμη και την χρονική διάρκεια.
Στη συνέχεια με το έντυπο εξόφλησης των λιμενικών τελών και τη σύμφωνη γνώμη της Λιμενικής Αρχής, θα προσέλθουν στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου (στην Οικονομική Υπηρεσία) όπου θα τους δοθεί η άδεια ελλιμενισμού σε συγκεκριμένη θέση και για τον χρόνο που επιθυμούν και θα έχουν πληρώσει.
Μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν κατοχυρωμένες θέσεις ελλιμενισμού. Εφεξής όμως θα υπάρχουν σύμφωνα με τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί και ικανοποιώντας έτσι ένα χρόνιο αίτημα των ιδιοκτητών σκαφών.
Όσοι επιθυμούν να κατοχυρώσουν τη θέση που άτυπα κατείχαν μέχρι σήμερα, θα πρέπει να ακολουθήσουν άμεσα την παραπάνω διαδικασία, καθώς μετά τις 15/7/2013 και χωρίς νέα ειδοποίηση, οι διαθέσιμες θέσεις θα παραχωρούνται σε νέους ιδιοκτήτες σκαφών, που έχουν εκδηλώσει πρόθεση να εισέλθουν και να ελλιμενίζονται στο λιμάνι της Ναυπάκτου.
Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2738/99, άρθρο 28, παράγραφος 7), την ΕΔ 8210/01/24-2-2012 (παραγρ. 9, Α΄ Μέρος) του ΥΠΑΑΝ και την προαναφερθείσα ΚΥΑ, τα λιμενικά τέλη είναι ανταποδοτικά και αποτελούν ειδικά έσοδα που διατίθενται αποκλειστικά από τους φορείς διοίκησης, διαχείρισης & εκμετάλλευσης λιμένων για την εκτέλεση, συντήρηση & βελτίωση των λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων και των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, για την προμήθεια και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και την διενέργεια κάθε αναγκαίας παρέμβασης στην περιοχή Ζώνης Λιμένα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ