Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου – 29/7/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 25-7-2013
Αριθ. Πρωτ: 475

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 29-7-2013 και ώρα 19.00 να προσέλθετε σε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2013 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων παραχώρησης χώρου για υπαίθριο εμπόριο.
3. Λήψη απόφασης για όσους ιδιοκτήτες σκαφών δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας ελλιμενισμού σκαφών στο Λιμάνι της Ναυπάκτου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και έχουν καταλάβει αυθαίρετα χώρο ελλιμενισμού. Παραχωρήσεις αδειών ελλιμενισμού σε νέους ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν υποβάλλει αίτηση.
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Μακρυγιάννη Κ. -Παπακυριακόπουλος Γ. Ο.Ε για παραχώρηση χώρου 60 m2 (4 χ 15) έμπροσθεν του παλαιού ξενοδοχείου LIDO, όπως χρησιμοποιηθεί για PARKING για τις ανάγκες της επιχείρησής . (περίφραξη –οριοθέτηση αιτούμενου χώρου PARKING).
5. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων κ. Παπαβλαχόπουλου Αποστόλη & κας Κοργιαλά Παναγιώτας για την κοπή δέντρου (αροκάριας ) που βρίσκεται έμπροσθεν των καταστημάτων τους στο Γρίμποβο Κ. Δωριέων –Κ. Πλαστήρα .
6. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αθανασόπουλου Ταξιάρχη για την παραχώρηση χώρου 100,00 τ.μ. στην περιοχή Γριμπόβου( χώρος εμποροπανήγυρις ) για την τοποθέτηση του σκάφους του ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄
7. Ενημέρωση μελών ΔΣ για πρόσφατη εγκληματική ενέργεια αγνώστων στο λιμάνι Ναυπάκτου, που έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών και με προφανή σκοπό να πλήξουν το κύρος της Δημοτικής Αρχής και του λιμενικού ταμείου. Επίσης για τους βανδαλισμούς & καταστροφές, που λαμβάνουν χώρα σε κοινόχρηστους χώρους, στον εξοπλισμό και στα μέσα εντός της ΧΖΛ αρμοδιότητάς μας,
Εξουσιοδότηση νομικής συμβούλου κας Βιβ. Ρήγα, να υποβάλλει για λογαριασμό του ΔΛΤΝ μήνυση κατά αγνώστων.
8. Ενημέρωση μελών ΔΣ για την πορεία των θεμάτων του Δ.Λ.Τ.Ν

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ