Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου – 9/8/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                

ΝΟΜΟΣ   ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                        

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

           

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα

Πληρ: Χωραφά Σταυρούλα

Δ/νση: Ιλ.Τζαβέλα 37,

Ναύπακτος 30300

Email:shorafa@nafpaktos.gr

Τηλ:  2634021620

Φαξ:  2634021933

Ναύπακτος     5  Αυγούστου  2013

Αριθ. Πρωτ.:   152

ΠΡΟΣ:

1) Τα μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

2) ως πίνακας αποδεκτών

ΚΟΙΝ:  κ. Δήμαρχο

ΘΕΜΑ: « Σύγκληση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου »

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή 9-8-2013 και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έκφραση γνώμης για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Προσφοράς Πρόχειρου Γεύματος, Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων» στην οδό Νότη Μπότσαρη και Σισμάνη στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στην κ. ΡΟΔΙΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ του Ιωάννη.
  2. Έκφραση γνώμης για την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – «Κομμωτήριο» στην οδό Νόβα 77 (πρώην Μεσολογγίου) στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας στην κ. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Ιωάννη.
  3. Έκφραση γνώμης για την ανάκληση της αριθμ.73/ 23-4-2013 Απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας και  χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος – «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Ζεστής και κρύας κουζίνας) -(ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ)», που βρίσκεται στην οδό Ναυμαχίας & Σοϊδά στη Δ.Κ. Ναυπάκτου Δήμου Ναυπακτίας ΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την Επωνυμία ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ  ΓΕΩΡ. – ΧΟΛΕΒΑ ΚΑΛ. Ο.Ε.
  4. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  του KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ,  που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 19 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.
  5.  Έκφραση γνώμης για την παράταση ωραρίου μουσικών οργάνων με χρήση στερεοφωνικού συγκροτήματος  μικρής ισχύος ή με χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.λ.π.) με ενισχυτή μικρής ισχύος, πάντα με όριο τα 80 db,  για το κατάστημα «ΜΠΑΡ» ιδιοκτησίας  του KAΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ,  που βρίσκεται στην οδό Ν. Μπότσαρη 19 στη Ναύπακτο Δήμου Ναυπακτίας.

Η  πρόεδρος της

Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου

Ταραμπίκου Βασιλική