ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 7/8/2013
Αριθ. Πρωτ.: 544

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΛΛΙΜΕΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ενημερώνονται για τελευταία φορά όσοι ιδιοκτήτες σκαφών δεν ανταποκρίθηκαν στην 360/24-6-2013 ανακοίνωση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου και δεν προσήλθαν σύμφωνα με την ισχύουσα λιμενική νομοθεσία (ΚΥΑ 8122.1/14/06/2-3-2006) να πληρώσουν τα τέλη ελλιμενισμού έτους 2013, προκειμένου να κατοχυρώσουν με άδεια την θέση που εθιμικά κατέχουν στο λιμάνι της Ναυπάκτου, ότι η τελευταία προθεσμία ολοκλήρωσης της σχετικής διαδικασίας θα είναι η 30/8/2013.
Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του Δημ. Λιμεν. Ταμείου Ναυπάκτου μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής και χωρίς άλλη ειδοποίηση, οι όποιες θέσεις κατέχονται εθιμικά, αλλά δεν καταβλήθηκαν λιμενικά τέλη, θα θεωρούνται κενές και θα διατεθούν σε ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να εισέλθουν στο λιμάνι για μόνιμο ελλιμενισμό.
Παράλληλα για τους αυθαίρετα καταλαμβάνοντες τον θαλάσσιο χώρο θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες. Και συγκεκριμένα θα ενημερωθούν οι Λιμενικές Αρχές για τις δικές τους διοικητικές ενέργειες. Θα υπολογιστούν τα τέλη ελλιμενισμού (βάσει των χαρακτηριστικών του σκάφους) και θα βεβαιωθεί η οφειλή στη Ταμειακή Υπηρεσία για να υπάρχουν οι νόμιμες επιβαρύνσεις και συνέπειες. Και γενικά θα γίνει κάθε νόμιμη και προβλεπόμενη διαδικασία σχετικά.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ