ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 7/8/2013
Αριθ. Πρωτ.: 545

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ενημερώνονται όσοι ιδιοκτήτες σκαφών επιθυμούν να εισέλθουν για πρώτη φορά και να ελλιμενίσουν μόνιμα τα σκάφη τους στο λιμάνι της Ναυπάκτου, να υποβάλλουν αίτηση στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, η οποία θα εξεταστεί από το ΔΣ μετά τις 30/8/2013.
Η παραχώρηση θέσεων ελλιμενισμού θα είναι συνάρτηση των ελεύθερων θέσεων που θα υπάρχουν διαθέσιμες, των χαρακτηριστικών των σκαφών & της σύμφωνης γνώμης της Λιμενικής Αρχής.
Θα τηρηθεί απόλυτη σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ