ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής – 12/8/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληρ: Μηνόπουλος Αθ.
Ταχ. Δ/νση: Ιλάρχου Τζαβέλα 37
Ναύπακτος 30300
Τηλ:2634360143 -60160
FAX: 2634023600

ΝΑΥΠΑΚΤΟ 9-8-2013
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 27950

Π Ρ Ο Σ
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ενταύθα

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σας προσκαλούμε την 12-8 -2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37) για να συνεδριάσουμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου, συγκρότηση ομάδας εργασίας.
2. Χορήγηση νέας προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγ. ενδιαφέροντος του Μπέκιου Γεωργίου στη Τ.Κ. Άνω Χώρας Δ.Ε. Αποδοτίας.
3. Χορήγηση προέγκρισης άδειας ίδρυσης ΚΥΕ «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ-ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ» στην Τ.Κ. Ποκίστα Δ.Ε. Πυλήνης Δήμου Ναυπακτίας στην κα ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΝΤΖΟΥΓΑΝΗ.

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης συγκρότησης ομάδας εργασίας για παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου ( ΘΕΜΑ 1ο) .

Ο Δήμαρχος και
Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Μπουλές Γιάννης