ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Προμήθεια του απαραίτητου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και υλικών για την πρόληψη & καταστολή της ρύπανσης στους λιμένες Αντιρρίου & Ναυπάκτου».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Πάροδος Α. Κοζώνη
Ναύπακτος Τ.Κ. 30300
Πληροφορίες : Μπισμπίκη Αγγελική
Τηλέφωνο: 26340 – 21618
Fax: 26340 – 21618
Email: limennafpakt@yahoo.gr

Ναύπακτος: 20/8/2013
Αριθ. Πρωτ. 573

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ – ΕΡΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«Προμήθεια του απαραίτητου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και υλικών για την πρόληψη & καταστολή της ρύπανσης στους λιμένες Αντιρρίου & Ναυπάκτου».

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια του απαραίτητου αντιρρυπαντικού εξοπλισμού και υλικών για την πρόληψη & καταστολή της ρύπανσης στους λιμένες Αντιρρίου & Ναυπάκτου» προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την Αριθμ. 4/2013 Τεχνική Περιγραφή της Υπηρεσίας μας,
Καλεί
Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν κλειστή προσφορά ή να την στείλουν ταχυδρομικά μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2013 στα γραφεία του ΔΛΤΝ που στεγάζεται στο κτίριο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Ναυπακτίας, οδός Πάροδος Α. Κοζώνη – 30300 Ναύπακτος (Υπόψη κας Μπισμπίκη Αγγελικής).
Επί του φακέλου θα αναγράφεται η ένδειξη «Για την προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού» καθώς και τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τηλ. επικοινωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να καταθέσουν την προσφορά τους, μπορούν να παραλαμβάνουν την Τεχνική Περιγραφή κλπ στοιχεία της μελέτης της εν λόγω προμήθειας από τα γραφεία του ΔΛΤΝ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή να την κατεβάσουν από εδώ.
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από αρμόδια επιτροπή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου την Δευτέρα 2/9/2013 και ώρα 14.00 στα γραφεία του ΔΛΤΝ.
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ