«Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ναύπακτος 24-8-2013
Αριθ. Πρωτ. 591
ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε τη Τετάρτη 28/8/2013 και ώρα 19.30 να προσέλθετε σε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων έξη (6) επαγγελματιών, για παραχωρήσεις του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ναυπάκτου για το έτος 2013 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της «Αφοι Κωνσταντόπουλοι ΟΕ» για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων στο Λιμάνι της Ναυπάκτου για το έτος 2013 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
3. Ελλιμενισμός σκαφών στο Λιμάνι της Ναυπάκτου.
Λήψη απόφασης για έκδοση διαπιστωτικής πράξης αυθαίρετης κατάληψης θαλάσσιου χώρου σε όσους ιδιοκτήτες σκαφών δεν υπέβαλαν αίτηση για χορήγηση άδειας ελλιμενισμού των σκαφών τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Παραχωρήσεις νέων αδειών ελλιμενισμού σε ιδιοκτήτες σκαφών που έχουν ή θα υποβάλλουν σχετική αίτηση.
4. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2013. (Εισήγηση Υπηρεσίας).
5. Δέσμευση πιστώσεων Π/Υ έτους 2013 (Εισήγηση Υπηρεσίας).
6. Ανάθεση σε καταδυτικό συνεργείο των εργασιών υποθαλάσσιων αυτοψιών σε λιμένες Αντιρρίου (δυτική & ανατολική προβλήτα) & Ναυπάκτου.
7. Εργασία συμπλήρωσης λεπτομερειών και ψηφιοποίησης των υπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Αντιρρίου.
8. Ενημέρωση για εκπόνηση λιμενικής μελέτης «Συντήρησης & βελτίωσης προβλητών λιμένος Αντιρρίου».
9. Ενημέρωση για εκπόνηση διερευνητικής μελέτης «Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης, και προτάσεις παρεμβάσεων και αποκατάστασης φθορών και ζημιών» στο λιμάνι της Ναυπάκτου.
10. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη ΧΖΛ Ναυπάκτου, με απαγόρευση στάσης & στάθμευσης οχημάτων εντός του περιφραγμένου χώρου αλσυλλίου Ναυπάκτου (Γρίμποβο).
11. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως κ. Αθανασόπουλου Ταξιάρχη για την παραχώρηση χώρου 100 τ.μ. στην περιοχή Γριμπόβου (χώρος εμποροπανήγυρις) για την τοποθέτηση του σκάφους του ΄΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ΄΄.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ