Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου 23-9-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Ναύπακτος 18-9-2013
Αριθ. Πρωτ. 655

ΠΡΟΣ
Τα μέλη του Δ.Σ.
• Μυλωνάς Κώστας, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
• Καρακώστας Κώστας
• Κουτσοσπύρου Μαίρη
• Μαστραπά Δήμητρα
• Σακελλάρη Βασιλική
• Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Σμπούκης Βασίλειος
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Δήμαρχο Ναυπακτίας κ. Ιωάννη Μπουλέ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ναυπάκτου».

Σας προσκαλούμε τη Δευτέρα 23-9-2013 και ώρα 19.30 να προσέλθετε στο ισόγειο του Δημαρχιακού Κτιρίου σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 234 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) και του άρθρου 67 του N.3852/2010 και με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της «Αφοι Κωνσταντόπουλοι ΟΕ» για παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων στο Λιμάνι της Ναυπάκτου για το έτος 2013 και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων , ομβρελών ημέρας κλπ. και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΔ 8321.6/2012 του Υ.Π.Α.Α.Ν & συναφών διατάξεων & νόμων.
2. Αναμόρφωση Π/Υ οικ. έτους 2013. (Εισήγηση Υπηρεσίας).
3. Δέσμευση πιστώσεων Π/Υ έτους 2013 (Εισήγηση Υπηρεσίας).
4. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως Δήμου Ναυπακτίας για παραχώρηση χώρων (ΒΚ 229, ΒΚ 283 και ΒΚ 290 Δημόσια Κτήματα στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου ), προκειμένου να διοργανώσει την καθιερωμένη εμποροπανήγυρη έτους 2013.
5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διερεύνηση της δυνατότητας Χάραξης Χερσαίας Ζώνης Λιμένα ή Εξομοιούμενης Ζώνης στην περιοχή Κ. Βασιλικής Ναυπακτίας.
6. Ενημέρωση μελών ΔΣ για την επείγουσα υποχρέωση του ΔΛΤΝ για εκπόνηση σχεδίου παραλαβής στερεών & υγρών αποβλήτων από πλοία στους λιμένες Αντιρρίου & Ναυπάκτου.
7. Λήψη απόφασης επί αιτήσεων πολιτών (κας Γαλάνη Μελίστα Ουρανίας και κ. Γαλάνη Ιωάννη), για κλάδεμα – κοπή δένδρων αλσυλλίου, στην περιοχή Γριμπόβου Ναυπάκτου.
8. Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κ. Κυρίτση Ελένης για διακανονισμό χρηματικού ανταλλάγματος (άδεια 2013)

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ